NadineKåmark
News Media Shows Trials

BikeTrial?

Vad är cykeltrial?

CykelTrial är en sport som går ut på att man på cykel ska ta sig igenom en sektion med minimal fysisk kontakt mellan cyklist och omgivning inom en definierad tidsgräns (2 minuter). Vinnaren är alltså den som i slutändan har mins antal "prickar". 5 antal prickar är maximalt att få i en sektion. Så om man får 5 prick är det alltså ingen mening att fortsätta försöka ta sig igenom sektionen.

Bike Trials is a sport where the target is to try to get through a section with minimal physical contact between the cyclist and the environment within a defined time limit (2 minutes). The winner is the one who in the end has the least number of "dots". 5 is the maximum number of dots that you can get in a section. So if you get 5 spot, it is quite pointless to continue trying to get through the section.

 

 

På Svenska cykelförbundets hemsida
scf.se finner ni information om tävlingar, resultat, klubbar, kontaktinformation etc.

 

På Svenska cykelförbundets hemsida
scf.se finner ni information om tävlingar, resultat, klubbar, kontaktinformation etc.

 

 

 

 

 

 

At uci.ch your can find all information regarding competitions, results etc.

At uci.ch your can find all information regarding competitions, results etc.

 

Got ot top